Vol.106私房薄纱肚兜秀浑圆美乳[23P]_孟狐狸_尤物馆

Vol.106私房薄纱肚兜秀浑圆美乳[23P]_孟狐狸_尤物馆

若与人参、黄、白术、茯苓同用以补气,未必不补气以生血也;若与当归、熟地、山茱、麦冬、白芍以补血,未必不生血以生精也。乃攻坚之药,可为佐使,而不可久用。

专解气郁气疼,调经逐除皮肤瘙痒,止霍乱吐逆,崩漏下血,乳肿痈疮,皆可治疗。他本言其能治虚怯劳嗽,此杀人语,断不可信,总惑于补肺之说也。

盖防己治肾内之风湿,止可一用以出奇,不可再用以贻害。或问白芨能填补肺中之损,闻昔年有贼犯受伤,曾服白芨得愈,后贼被杀,开其胸膛,芨填塞于所伤之处,果有之乎?

似乎泻即补之之义也。 曰∶苏叶之义,不过散表邪耳,原不深入于里。

又止头风,解酒毒,疗肠风下血。曰∶亡阴之祸,下之过,非宜下之过也。

方中又有甘草、陈皮,以调和于胸膈之间,则补更有力,所以奏功如神也。夫郁金解郁,全恃补无补剂则郁不能开,多补剂则郁且使闭。

Leave a Reply